Re: Re: pomocy-zawartość metali ciężkich w opakowaniach

dziękuję bardzo!!!!