Re:Praca w StoraEnso- Tychy

Stora chwali się zyskami, a płaci marne grosze taką mają politykę: produkować najlepszej jakości pudła najniższym kosztem (płaca pracownika) a co do worków i innych pośredników to to namiastka niewolnictwa