Rodzinne i małe firmy produkcyjne opakowaniowe a duże koncerny

Czy mamy możliwość przeciwstawienia się ekspansji i naciskowi dużych koncernów zagranicznych z branży opakowaniowej ?