Re: stłuczka szklana

W Polsce skupem stłuczki steruje i decyduje o cenach: Recykling Centrum przy Hucie Szkla w Jarosławiu. Adres dyrektora, pana Bogdana Korczewskiego: bkorczewski@jaroslaw.pl