Ultratech

Poszukuję firm i osób, które w okresie wrzesień 2004 - luty 2006 miały kontakt z firmą ULTRATECH z Warszawy reprezentowana przez Pana Włodzimierza Sikorę