Re:Uszczelnianie folii za pomocą cienkich warstw SiO2

Kwestia do ustalenia. Wg. różnych publikacji TEOS stosuje (publikacje jakiejś firmy) się do nakładania warstw zwiększających wytrzymałość itp. "wzmacnianie" warstw SiOx TEOSu trochę zaprzecza temu.