Gość: Anna
2002-02-05 00:00
Wprowadzenie na rynek produktu w opakowaniu
Jak należy rozumieć pojęcie " przedsiebiorca wprowadzajacy na rynek krajowy produkty w opakowaniach ( producent i importer ) " ? Jeśli zakład A korzysta z usług innej firmy np. B , produkującej usługowo produkt w opakowaniu , zakład A kupuje produkt od zakładu B i sprzedaje ww. produkt firmując swoją nazwą , który zakład wprowadza na rynek produkt w opakowaniu ?
Gość: Redakcja
2002-02-15 00:00
Re: Wprowadzenie na rynek produktu w opakowaniu
Jak należy rozumieć pojęcie " przedsiebiorca wprowadzajacy na rynek krajowy produkty w opakowaniach ( producent i importer ) " ? Jeśli zakład A korzysta z usług innej firmy np. B , produkującej usługowo produkt w opakowaniu , zakład A kupuje produkt od zakładu B i sprzedaje ww. produkt firmując swoją nazwą , który zakład wprowadza na rynek produkt w opakowaniu ? Zakład A sprzedając produkt w opakowaniu wystawia firmie B fakturę, a więc wprowadza go do obrotu krajowego. Obowiązek ciąży na firmie A. Jeżeli firma importuje produkt w opakowaniach, wprowadzenie na rynek następuje w momencie wystawienia dokumentów celnych.