Re: WYkształcenie - technik opakowań

Chyba to jasne, że skoro chcesz być technikiem, tytuł technika musisz zdobyć w jakiejś szkole. Ale sam tytuł da Ci tyle co... Praktyka i doświadczenie zawsze najważniejsze.