Re: zbior odpadow foliowych

Tak ogólnie to: Pozwolenie na zbieranie i być może transport odpadów (starostwo). Dokumenty, karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu - Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213 - można też wygenerować z sieci np gartija.pl.narz.php