Re: znakowanie opak.

symbol 7 oznaczał Other - inne opakowania i juz go nie ma w rozporządzeniu ani obecnym (DzU 94 poz 927), ani w poprzednim. Ostatni ślad po tym znaku istnieje w Dz. U. Nr 25, poz. 138 z 98 roku. Niestety już od kilku lat ono nie obowiązuje. Sam mam watpliwości, czy mozna je dalej umieszczać na opakowaniach