Milbor PMC - Nowe formaty pakowania owoców i warzyw

W ostatnim czasie wzrasta świadomość producentów, co do skutków wykorzystywania jednorazowych opakowań wykonanych z plastiku i innych nienadających się do recyklingu tworzyw sztucznych. Konsumenci coraz częściej sięgają po produkty...

Komentarze: 0

Warsaw Pack 2019: Zmiany w trendach pakowania owoców i warzyw

Jeszcze do niedawna tacki z wieczkiem były najpowszechniejszym sposobem pakowania owoców miękkich w Polsce. Jednak ostatnio popularna na zachodzie metoda zgrzewu odgórnego (tzw. Topseal) jest coraz częściej wprowadzana przez polskie sieci...

Komentarze: 1

Nowe technologie w końcowym etapie procesu pakowania

Producenci owoców i warzyw, a także innych segmentów przemysłu spożywczego, napotykają na wiele problemów związanych z procesem pakowania. Coraz więcej firm ma trudności w znajdowaniu odpowiedzialnych i szczerze zaangażowanych...

Komentarze: 0

MILBOR PMC: Rozwój nowych technologii w pakowaniu owoców i warzyw

W czasach, w których dostępność pracowników w rolnictwie jest coraz bardziej ograniczona, kolejne etapy procesu przygotowywania produktów do sprzedaży podlegają automatyzacji. Przykładem tego jest urządzenie typu case packer – maszyna do...

Komentarze: 0

Rewolucja w pakowaniu wiśni i czereśni

Do niedawna uważano, że opakowania pełnią jedynie funkcję ochronną – stanowią gwarancję braku ingerencji w produkt z zewnątrz. Obecnie ten sposób myślenia zmienia się – producenci zaczęli zauważać, że opakowania odgrywają coraz...

Komentarze: 0