Firma Unilever ogłosiła, że do 2025 roku wszystkie wykorzystywane przez nią plastikowe opakowania będą przeznaczane do ponownego użytku, przetworzenia lub kompostowania. Jednocześnie, spółka zwraca się do całego przemysłu produktów szybko zbywalnych z apelem o przyspieszenie procesu tworzenia tzw. gospodarki obiegowej.

Do 2025 roku Unilever z opakowaniami w pełni odnawialnymi

Fundacja Ellen MacArthur Foundation (EMF) apeluje, iż obecnie jedynie 14% plastikowych opakowań produkowanych globalnie jest wykorzystywanych do ponownego przetworzenia. Aż 40% odpadów trafia na wysypiska, a jedna trzecia do ekosystemu, zanieczyszczając tym samym środowisko. Dzisiejsze prognozy wykazują, że do roku 2050 w morzach i oceanach więcej będzie plastiku, niż ryb.

Według architekta i promotora idei zrównoważonego rozwoju Williama McDonough'a, koncepcja „gospodarki obiegowej” jest obecnie jednym z największych na świecie wyzwań w dziedzinie projektowania i zarządzania – podobnie jak zwiększanie udziału energii odnawialnej w odpowiedzi na zmiany klimatyczne.

 

Aby pomóc przy zmianie modelu przetwarzania opakowań wytworzonych z plastiku, Unilever zobowiązał się, że:

  • do 2025 roku wszystkie wykorzystywane przez firmę plastikowe opakowania będą zaprojektowane w sposób odpowiedni do ponownego wykorzystania, przetworzenia lub kompostowania.
  • przedłuży członkostwo w fundacji Ellen MacArthur Foundation o kolejne trzy lata oraz będzie wspierał inicjatywę New Plastics Economy. W ramach tej inicjatywy do roku 2020 opublikuje pełne zestawienie tworzyw sztucznych wykorzystanych w swoich opakowaniach, aby pomóc stworzyć protokół dotyczący tworzyw sztucznych dla przemysłu.
  • dołoży wszelkich starań, aby stworzyć techniczne rozwiązanie, którym podzieli się z całą branżą. Jego celem będzie opracowanie metody przetwarzania wielowarstwowych torebek, w szczególności na terenach przybrzeżnych, które zalewane są falami tworzyw sztucznych, przedostającymi się do morza.

 

Unilever zobowiązał się do zredukowania ilości opakowań wykorzystywanych w tej dekadzie o jedną trzecią do roku 2020, a także do wykorzystania większej ilości przetworzonych plastikowych opakowań o co najmniej 25% do roku 2025, w porównaniu z rokiem 2015.

Decyzja Unilever jest elementem wdrażania Planu „Życie w sposób zrównoważony”. W roku 2015 firma osiągnęła jeden ze swoich celów, przekazując na wysypiska jedynie odpady niebezpieczne, czyli takie, których przechowywanie i utylizacja wymagają odpowiednich środków.

- „Nasze plastikowe opakowania odgrywają kluczową rolę w kwestii wyglądu i bezpieczeństwa, a także sprawiają, że produkty są bardziej przyjazne dla naszych klientów. Oczywiste jest dla nas, że jeśli nadal chcemy wykorzystywać korzyści płynące z tego wielofunkcyjnego materiału, jako branża musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że zarządzanie tym surowcem po wykorzystaniu przez konsumenta jest odpowiedzialne i wydajne” – komentuje Paul Polman, dyrektor generalny Unilever.

Unilever jest jednym z wiodących, światowych dostawców produktów żywnościowych, środków czystości oraz środków do higieny osobistej i pielęgnacji ciała, który prowadzi sprzedaż na terenie 190 krajów, docierając do 2 miliardów konsumentów dziennie. Zatrudnia 169 000 pracowników. Przychody ze sprzedaży w 2015 r. wyniosły 53,3 miliardów euro. Ponad połowę obszaru działań firmy stanowią rynki rozwijające się i wschodzące (58%). Unilever produkuje ponad 400 marek obecnych na całym świecie, w tym Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Wall’s, PG Tips, Ben & Jerry’s, Marmite, Magnum i Lynx.

 

Plan Unilever „Życie w sposób zrównoważony” zakłada:

  • pomoc ponad miliardowi ludzi w podjęciu działań mających na celu poprawę stanu ich zdrowia i samopoczucia do roku 2020,
  • zmniejszenie o połowę wpływu wytwarzanych produktów na środowisko do roku 2030,
  • poprawę sytuacji ekonomicznej milionów ludzi do 2020 r.

 

Firma Unilever uplasowała się na pierwszej pozycji w swoim sektorze w rankingu Dow Jones Sustainability Index w 2016 r. W zestawieniu FTSE4Good Index firma osiągnęła maksymalną ocenę 5 w obszarze środowiska naturalnego. Po raz szósty z rzędu znalazła się także w ścisłej czołówce w edycji 2016 badania Sustainability Leaders przeprowadzanego przez GlobeScan/SustainAbility. Po raz drugi z rzędu zajęła natomiast pierwsze miejsce w rankingu Oxfam’s Behind the Brands Scorecard dla producentów produktów spożywczych i napojów promujących zrównoważony rozwój w roku 2016.

 

Więcej o Unilever

 

Źródło: Unilever