W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca ewidencję rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) wraz z tworzeniem harmonogramów per magazyn i rampa (brama).

Po uruchomieniu pozycji menu MAGAZYN / AWIZACJA TRANSPORTU w oknie pulpitu nawigacyjnego zostaje wyświetlone menu
szczegółowe z dostępnymi następującymi sekcjami:

Awizacja transportu
Transport dla magazynu
Informacje
Awiza wg klientów
Sekcja Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Sekcja Transport dla magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy i wybranej godzinie. Lista klientów pojawiających się na liście budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od ilości aktywnych dostawców oraz dopisanych dla nich awizo transportu w systemie. Lista zawiera klientów, dla których zostały wprowadzone dokumenty awizacji transportu.

http://www.programmagazyn.pl/ewidencja-rezerwacji-ramp/
Kategoria: Transport i magazynowanie Zabezpieczanie jednostek ładunkowych
Wyświetleń: 1246