Oferujemy kompleksowy projekt oraz montaż instalacji technologicznej do produkcji, mieszania i dozowania farb, lakierów, mastyki oraz różnych substancji płynnych i półpłynnych.  

Jesteśmy firmą inżynierską, która wykonuje instalacje technologiczne jako generalny wykonawca. Tworzymy projekt 3D w programie IronCAD, projekty 2D, 3D, elektryczne, automatyki, schematy technologiczne. 

Dobieramy wszystkie niezbędne urządzenia według wymagań i projektu.  Prefabrykacje wykonujemy na własnym warsztacie, a końcowy montaż u klienta na zakładzie. 

Szerszy zakres naszej działalności:
– Projekty technologiczne, projektowanierurociągów w 3D, schematy P&ID.
– Linie produkcyjne surowców chemicznych: kwasy, rozpuszczalniki, poliole, farby, lakiery, kleje, tynki.
– Instalacje do produkcji oleju, polewy, alkoholi, ciast, napoi.
– Dostawa oraz montaż urządzeń: zbiorniki, pompy, premiksery, mieszalniki, reaktory, wymienniki, pasteryzatory.
– Rurociągi ze stali nierdzewnej oraz tworzyw zgodne z dyrektywą PED (Pressure Equipment Directive).
– Automatyka przemysłowa linii produkcyjnych.
– Przemysłowe kotłownie gazowe i olejowe.
– Rurociągi kondensatu i pary technologicznej.
– Rurociągi do kwasu.
– Instalacje chłodnicze – glikol, freon, amoniak, CO2.
– Instalacje chłodzenia maszyn: wieże chłodnicze, chłodnie wentylatorowe, free cooler, dry coolery.
– Stanowiska NO na media niebezpieczne podlegające pod TDT (Transportowy Dozór Techniczny).
– Instalacja deodoryzacji do redukcji LZO (Lotne Związki Organiczne)
– Przemysłowe linie technologiczne zgodne z HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
– Pigging – system opróżniania rurociągu z pozostałości produktu.
– Stacje mycia CIP (Clean in Place).
– Inwentaryzacja w zakładach przemysłowych.

Zapraszam na naszą stronę: http://aero-system.pl/ gdzie można zobaczyć zdjęcia z budów oraz zapoznać się z zakresem naszej firmy.
Kategoria: Produkcja opakowań Mieszanie farb i lakierów
Wyświetleń: 521