Nasza firmareprezentuje papiernię OAO KONDOPOGAna terenie Polski i Krajów Bałtyckich.
OAO KONDOPOGAjest obecnie największą papiernią w Rosji produkującą papier gazetowy.
Posiada 10maszyn papierniczych, w tym najszerszą PM8 o szerokości roboczej 8,4 m.
Możliwości produkcyjnewynoszą obecnie ok. 1 mln t/rok
Obecnieprodukowany asortyment to gramatury 42, 45 i 48,8 g/m2.
Papierzawiera ok. 20% celulozy.
Zapraszamy dokontaktu i współpracy.
Jeśli będąPaństwo zainteresowani naszą ofertą, proszę o informację o szerokościach,
gramaturach i ilościach.
Przygotujemydedykowaną dla Państwa ofertę.
Kategoria: Surowce i komponenty Papier Papier do druku
Wyświetleń: 200