Kartony barwione w masie NERO gładkie i z fakturą płótna.

W ofercie KAKADO znajdziecie Państwo papiery i kartony MF oraz MG w kolorze czarnym.
Materiały te są wy­trzy­ma­łe, przyjazne śro­do­wi­sku, bio­de­gra­do­wal­ne oraz nadają się do re­cy­klin­gu.

Oferujemy dostępność w zakresie gramatur od 47 g/m2 do 450 g/m2.

Formaty:
Standardowo B1 (700 x 1000 mm)

Za­sto­so­wa­nie:
- baza do albumów fotograficznych
- wyklejka albumów fo­to­gra­ficz­nych
- pudełka 
- obwoluta na fo­to­gra­fie
- oprawa zdjęć
- se­gre­ga­to­ry i foldery
- teczki
- oprawy książkowe

Wzory tłoczenia:
- płótno - linen
- mocne płótno -flax
- gładkie

Można je wy­ko­rzy­sty­wać w takich procesach produkcji jak:
- druk offsetowy i li­to­gra­ficz­ny
- dru­ko­wa­nie ekranowe
- flek­so­gra­fia
- prze­tła­cza­nie
- zaginanie
- klejenie
- fo­lio­wa­nie
- bigowanie

Zalety:
- wysoka jakość koloru
- odporność na ście­ra­nie­/u­żyt­ko­wa­nie

Za­mó­wie­nia:
Na specjalne za­mó­wie­nie możliwe są inne wymiary arkuszy, inna gramatura oraz specjalne pakowanie.
Kategoria: Surowce i komponenty Papier Papier do produkcji
Wyświetleń: 101