Kartony barwione w masie Nero z fakturą płótna.W ofercie KAKADO znajdzie Państwo papiery i kartony MF oraz MG w kolorze czarnym. Materiały te są wy­trzy­ma­łe, przyjazne śro­do­wi­sku,
bio­de­gra­do­wal­ne oraz nadają się do re­cy­klin­gu. Oferujemy gramatury od 47 gr/m² aż do 450 gr/m².Rozmiary:
Wymiary stan­dar­do­we: 700 x 1000mm.Za­sto­so­wa­nie:- baza albumów foto
- pudełka -wyklejka albumów fo­to­gra­ficz­nych
- obwoluta na fo­to­gra­fie, oprawa zdjęć
- se­gre­ga­to­ry i foldery
- oprawy książkoweWzory tłoczenia:
- płótno - linen
- mocne płótno -flax
Można je wy­ko­rzy­sty­wać w takich procesach produkcji jak:
- druk offsetowy i li­to­gra­ficz­ny
- dru­ko­wa­nie ekranowe
- flek­so­gra­fia
- prze­tła­cza­nie
- zaginanie
- klejenie
- fo­lio­wa­nie
- bigowanieZalety:
- wysoka jakość koloru
- odporność na ście­ra­nie­/u­żyt­ko­wa­nieZa­mó­wie­nia:
Na specjalne za­mó­wie­nia możliwe są ,inne wymiary arkuszy, specjalna gramatura oraz pakowanie.
Kategoria: Surowce i komponenty Papier Papier do produkcji
Wyświetleń: 51