Oferujemy usługi w zakresie mielenia i REGRANULACJI z powierzonych tworzyw sztucznych.

Nasza oferta skierowana jest do firm, które podczas swojej podstawowej działalności wytwarzają odpady z tworzyw sztucznych, które następnie są odsprzedawane lub oddawane za przysłowiowy grosz, a przecież wiele odpadów można ponownie wykorzystać w produkcji co przyczynia się do ochrony środowiska, a także pozwala na znaczne obniżenie kosztów!

Powierzając nam swój odpad w efekcie otrzymujecie Państwo czysty ZHOMOGENIZOWANY przemiał lub REGRANULAT, który nadaje się do wykorzystania w dalszej produkcji. Na życzenie istnieje możliwość modyfikacji powierzonego nam tworzywa poprzez zastosowanie: barwników, uniepalniaczy, antystatyków, kredy, plastyfikatorów, stabilizatorów!   

SPRAWDŹ NASZĄ JAKOŚĆ !!!
Kategoria: Recykling Zbiórka, sortowanie i przetwórstwo
Wyświetleń: 877