Na szkoleniu przedstawione zostaną obowiązki przedsiębiorców, które wynikają z:
• przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
• ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/ochrona-srodowiska-1102ops

Część I, godz. 10.00 - 16.00

1. Realizacja przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej:
• Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy na rynek produktów i produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych, opłata produktowa, ewidencja, sprawozdawczość.
• Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.
• Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych ustalone na lata 2011 – 2014.
• Jednostkowe stawki opłat produktowych w 2011 roku.
• Nowy wzór sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań.

2. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:
• Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
• Wymagania zasadnicze dla opakowań.
• Oznakowanie opakowań.
• Środki ochrony roślin - kaucja na opakowania.
• Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych za granicę opakowań sporządzane przez przedsiębiorcę - przykłady wypełniania sprawozdań.
• Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.

3. Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
• Rejestr przedsiębiorców.
• Zamiany w zakresie dokumentacji (m.in. nowe zasady ich wystawiania) oraz nowe dokumenty w przypadku wywozu odpadów do odzysku i recyklingu.
• Zmiany w zakresie samodzielnego wykonywania obowiązków.
• Zmiany w zakresie działania organizacji odzysku oraz w zakresie współpracy przedsiębiorców z organizacjami.
• Nowa-stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (zakres przedmiotowy obowiązujący po wejściu w życie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

4. Panel dyskusyjny


Serdecznie zapraszamy!
Kategoria: Usługi Konsultacje, doradztwo
Wyświetleń: 1187