Tester firmy Labthink przeznaczony jest do automatycznego wyznaczania szybkości przenikania pary wodnej - WVTR (Water Vapour Transmission Rate) metodą grawimetryczną. Metoda ta jest powszechnie stosowana do określania poziomu przepuszczalności pary wodnej dla materiałów w formie arkuszy używanych w szczególności do wykonywania opakowań w przemyśle spożywczym, tekstylnym, dla produktów medycznych, farmaceutycznych i innych. Podczas badania w naczyniu testowym (miseczce), w zależności od rodzaju badanego materiału i stosowanej metodyki, znajduje się woda, specyficzny roztwór soli lub materiał pochłaniający wilgoć na przykład żel krzemionkowy lub chlorek wapniowy. Naczynie jest szczelnie zamknięte przez badany materiał. Tak przygotowana miseczka umieszczana jest na określony czas w zamkniętej przestrzeni z kontrolowaną temperaturą. Na podstawie szybkości zmiany wagi naczynia testowego określa się szybkość przenikania pary wodnej na jednostkę powierzchni badanego materiału.

Further details please feel free to contact Labthink.
Kategoria: Surowce i komponenty Folia Folie sztywne PP
Wyświetleń: 1370