MAM DO SPRZEDANIA WóZEK WIDłOWY RAK 7 UDZWIK 1200 kg WóZEK JEST W 100% SPRAWNY STAN IDEALNY SPRZEDAJE GO GDYż LIKWIDUJE DZIAłALNOść.

AUKCJA GRZECZNOśCIOWA ZASTRZEGAM SOBIE NA WSZEśNIEJSZą LIKWIDACJę AUKCJI.

MOżLIWOść PRZESłANIA WIECJEJ ZDJęć NA MEILA PO KONTAKCIE TEL.

WYSTAWIAM FAKTURę VAT WTEDY DO CENY DOLICZONY ZOSTANIE VAT


PROSZę NIE LICYTOWAć aukcja ma charakter informacyjny

NAJLEPIEJ ZADZWONIC I SIE DOGADAć :)
Kategoria: Technologie, maszyny i urządzenia Urządzenia do magazynowania Urządzenia paletyzujące i depaletyzujące
Wyświetleń: 372