Opis stanowiska:
Zakres odpowiedzialności:
• Określanie wymagań odnośnie opakowań dla nowych komponentów, jako część procesu tworzenia zapytania ofertowego (RFQ)
• Prowadzenie negocjacji z dostawcami opakowań
• Zapewnianie zgodności opakowań z wymaganiami i procedurami korporacji Delphi
• Określanie wymagań odnośnie opakowań dla produktów gotowych
• Przeprowadzanie regularnych audytów w zakresie opakowań
• Monitorowanie procesu i inicjowanie działań korygujących w przypadku nieprawidłowości
• Udział w pracach projektowych mających na celu udoskonalanie procesu
• Wspieranie zespołu „Supplier Delivery Performance Team” w przypadku kwestii dotyczących opakowań

Wymagania:
Wymagania wobec kandydata:
• Wykształcenie techniczne lub ekonomiczne
• Umiejętność czytania i analizowania rysunków technicznych
• Biegła znajomość języka angielskiego (niemiecki będzie dodatkowym atutem)
• Umiejętność podejmowania decyzji i gotowość brania odpowiedzialności
• Umiejętność samodzielnej pracy ukierunkowanej na realizację określonej wizji i celów
• Umiejętność współpracy w zespole
• Możliwość odbywania częstych podróży służbowych