Opis stanowiska:
- Optymalizacja kosztów opakowań w zakładzie produkcyjnym,
- Kreowanie i proponowanie nowych technicznych i technologicznych rozwiązań opakowaniowych dla zakładu produkcyjnego,
- Samodzielne prowadzenie projektów wdrażania nowych opakowań,
- Współpraca z działem marketingu,