Opis stanowiska:
Numer referencyjny: KP1/13

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, podlegająca bezpośrednio Dyrektorowi ds. Produkcji będzie kierować dwoma oddziałami produkcyjnymi oraz planistą produkcji (łącznie ok. 60 pracowników)

GŁÓWNE ZADANIA:

1. Zarządzanie i nadzór nad przebiegiem produkcji
2. Realizacja planów produkcyjnych
3. Zarządzanie zespołem produkcyjnym
4. Zapewnienie jakości wyrobów
5. Wdrażanie nowych produktów i procesów
technologicznych
6. Bieżące rozliczanie, raportowanie i sprawozdawczość
produkcji.

Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek
zarządzanie produkcją)
 doświadczenie w zarządzaniu produkcją folii (warunek
konieczny)
 doświadczenie w organizacji pracy i zarządzaniu podległym
zespołem (zajmowane stanowisko kierownika produkcji lub podobne)
 umiejętność planowania i zarządzania procesami produkcji
 praktyczna znajomość nowoczesnych metod zarządzania
produkcją
 rozwinięte zdolności analityczne
 wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i
organizacyjnych