Opis stanowiska:
- Nadzór nad odbiorem jakościowym surowców, mas i wyrobu gotowego;
- Dbanie o przestrzeganie standardów prawidłowej praktyki laboratoryjnej w procesie kontroli mas, surowców i wyrobu gotowego;
- Usprawnianie procesów kontrolnych, optymalizacja, rekomendacje nowych rozwiązań;
- Walidacja metod analitycznych zgodna z podstawowymi zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej;
- Nadzór nad dokumentami, zapisami i nowelizacją dokumentów.
- Dbałość o aktualną wiedzę merytoryczną podległego personelu
- Dbałość o ciągły rozwój pracowników działu Kontroli Jakości

Wymagania:
- Umiejętność pracy w zespole i pod presja czasu;
- Dyspozycyjność i zaangażowanie;
- Umiejętność obsługi komputera;
- Wysoka odporność na stres.