Opis stanowiska:
•Wykonanie przyrządu i przygotowanie maszyny do sztancowania
•Nadzór nad procesem produkcyjnym ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakościowych i wydajnościowych
•Sztancowanie zgodnie z dostarczoną dokumentacją zlecenia produkcyjnego.

Kontrola wycinania, bigowania i składania się kartonika na wszystkich użytkach na arkuszu

Wymagania:
obsługa maszyn sztancujących