Opis stanowiska:
Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za:
• obsługę okienkarki
• kontrolę jakości pracy i parametrów technicznych
• kontrola jakości produktu
• raportowanie wykonanej pracy
• dbałość o sprawne funkcjonowanie maszyny
• przeprowadzanie cyklicznych przeglądów konserwacyjnych zgodnych ze specyfikacją producenta
• realizację zleceń na podstawie planu produkcyjnego

Wymagania:
• umiejętność obsługi przyrządów występujących na stanowisku pracy
• znajomość obsługi komputera
• odpowiedzialność,dokładność i precyzja pracy
• zaangażowanie, sumienność,zdyscyplinowanie
• odporność na stres i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
• umiejętność pracy w zespole
• chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych