Opis stanowiska:
- Sporządzanie dziennych planów produkcyjnych
- Optymalizacja procesu realizacji zleceń produkcyjnych
- Proponowanie i wdrażanie usprawnień na powyższym stanowisku
- Sprawdzanie dostępności materiałów do zleceń produkcyjnych
- Opracowywanie harmonogramu produkcji
- Zarządzanie zespołem przygotowującym zlecenia produkcyjne (3 – 4 osoby)
- Kontrola realizacji zleceń produkcyjnych

Wymagania:
- Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – warunek konieczny (do codziennej komunikacji)
- Umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych