Opis stanowiska:
• Badania nad otrzymywaniem i modyfikacją ekstrudowanych pianek polistyrenowych, ekstrudowanych kompozytów piankowych, blend polimerowych opartych na polistyrenie oraz spienianiem innych polimerów metodą wytłaczania.
• Badanie właściwości fizycznych i chemicznych otrzymanych pianek.
• Transfer technologii ze skali laboratoryjnej do półtechnicznej oraz technicznej
• Opracowywanie wyników i sprawozdań z prowadzonych badań.
• Przegląd publikacji naukowych i dostępnych baz danych pod kątem rozwoju wiedzy.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe (Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa).
• Mile widziane doświadczenie produkcyjne w przetwórstwie polimerów, w tym spienianie polimerów, compounding polimerów itp.
• Znajomość technologii wytłaczania oraz compoundingu polimerów (otrzymywanie blend polimerowych, kompozytów napełnionych), analizy właściwości fizycznych i chemicznych polimerów.