Opis stanowiska:
• Prace badawczo-rozwojowe związane z badaniami nad otrzymywaniem modyfikowanych tworzyw polistyrenowych metodą polimeryzacji suspensyjnej.
• Badania nad otrzymywaniem polistyrenu oraz kopolimerów winylowych styrenu w obecności napełniaczy organicznych i nieorganicznych, w tym modyfikowanych nanonapełniaczy metodą polimeryzacji suspensyjnej.
• Prowadzenie procesu polimeryzacji suspensyjnej.
• Transfer technologii ze skali laboratoryjnej do półtechnicznej oraz technicznej.
• Opracowywanie wyników i sprawozdań z prowadzonych badań.
• Przegląd publikacji naukowych i dostępnych baz danych pod kątem rozwoju wiedzy.
• Opracowywanie, weryfikacja oraz walidacja receptur.
• Opracowywanie wyników przeprowadzonych prac badawczych i aplikacyjnych.

Wymagania:
• Mile widziane doświadczenie produkcyjne w syntezie polimerów, w tym synteza metodą polimeryzacji suspensyjnej, przetwórstwo polimerów (spienianie).
• Doświadczenie w polimeryzacji rodnikowej oraz otrzymywaniu kompozytów metodą in situ.