Opis stanowiska:
- Wsparcie działu sprzedaży w codziennej pracy,
- Współrealizowanie projektów negocjacyjnych,
- Poszukiwanie baz nowych rynków zbytu dla usług.

Wymagania:
Poszukujemy studentów/studentek ostatnich lat studiów lub absolwentów:
- zainteresowanych szeroko pojętą ochroną środowiska,
- cechujących się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi oraz analitycznymi,
- mających łatwość nawiązywania kontaktu i rozmowy przez telefon/z kontrahentem,
- posiadających prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
- Płatny staż, dla najlepszych możliwość kontynuowania z nami kariery,
-Zdobycie doświadczenia zawodowego,
- Możliwość ułożenia indywidualnego harmonogramu odbycia stażu,
- Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności sprzedażowych.