Opis stanowiska:
nadzór nad pracą podległych (20-25) pracowników, organizowanie im pracy, kontrolowanie wykonania
dbałość o stan maszyn, jakość wykonywanej pracy
przestrzeganie wytycznych zawartych w Procedurach i Instrukcjach Jakościowych oraz Instrukcjach Stanowiskowych i Procedurach BHP
wprowadzanie danych do systemu nadzorującego, wypełnianie dokumentów produkcyjnych
przygotowywanie surowca do produkcji według ustalonych norm
regulacja funkcjonowania maszyn, ustawianie parametrów jakościowo-produkcyjnych
przestrzeganie FIFO
utrzymywanie pomieszczeń w czystości
delegowanie pracowników do innych obowiązków w sytuacji przestojów w produkcji

Wymagania:
znajomość maszyn gł. sztanc, sklejarek
znajomość pakietu Microsoft Office
umiejętność planowania
umiejętność zarządzania zespołem i motywowania pracowników
umiejętność organizacji pracy i priorytetowania zadań
odporność na stres
umiejętność pracy pod presją czasu
samodzielność
umiejętność podejmowania decyzji
konsekwencja
stanowczość
prawo jazdy kat.B,
mile widziana znajomość Lean, Kaizen itp.