Opis stanowiska:
- wdrożenie i rozwój technologii produkcji taśm klejących w nowo powstającym zakładzie (wielkości normatywne, operacje, narzędzia, braki) oraz opracowanie stanowisk pracy (obsada normatywna, pracownicy, maszyny itp.)
- zdefiniowanie struktury produktów (składniki - materiały, surowce, półprodukty, detale)
- wprowadzanie nowych receptur oraz nadzór nad przeprowadzanymi próbami technologicznymi
- dokonywanie bilansu potrzeb materiałowych (aktualne stany magazynowe, materiały zarezerwowane, planowane dostawy)
- opracowywanie i wdrażanie projektów optymalizacyjnych w obszarze produkcji
- opracowywanie harmonogramu realizacji zadań produkcyjnych z uwzględnieniem wszystkich istotnych informacji związanych z działaniem linii produkcyjnej
- nadzorowanie procesu produkcji (planowanie, rozliczenie, kalibracja, kontrola jakości)

Wymagania:
•umiejętności analityczne, samodzielność w działaniu, terminowość, rzetelność
• inicjatywa i konsekwencja w planowaniu i osiąganiu celów
• komunikatywność