Wymagania:
znajomość procesów technologicznych – opakowań, etykiet, druków reklamowych wysokoprzetwarzanych
- znajomość branży i problematyki poligraficznej
- umiejętności analitycznego myślenia
- samodzielności i dużego zaangażowania w wykonywane obowiązki
- umiejętności podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji
- chęci do poszerzania wiedzy połączonej ze zdolnością uczenia się
- znajomość rachunku kosztów