Wymagania:
Znajomość obróbki metali.
Umiejętność pracy na maszynach obróbczych w tym w szczególności na tokarkach sterowanych i tradycyjnych.