Gość: Elżbieta
2002-03-01 00:00
Odpady opakowaniowe
Odpady z naszej firmy, w których są również odpady opakowaniowe, odbiera firma, która następnie przekazuje je do odzysku (w umowie na odbiór odpadów zaznaczono w jaki sposób i gdzie są odzyskiwane). Odpady przekazujemy nieodpłatnie. W aneksie do umowy zostały wyodrębnione odpady opakowaniowe i w sprawozdaniach od naszego odbiorcy będzie określona ilość poddana odzyskowi. Czy w związku z faktem, iż odpady te są przekazywane nieodpłatnie wystarczy przedstawienie sprawozdań firmy odbierającej o ilości odebranych odpadów w przypadku rozliczania się z opłaty produktowej? Czy potrzebne będą również dokumenty z firm do których odbiorca przekazuje odpady o faktycznej ilości odpadów, które zostały przekazane do odzysku?
Gość: Tadeusz
2002-10-20 00:00
Re: Odpady opakowaniowe.
Odpady opakowaniowe po art. spozywczych tzw. wielowarstwowe z wewnętryną wkładką odporną na ciecz - - czy istnieje patent na recykling tych odpadów.
Gość: Marta
2002-10-21 00:00
Re: Odpady opakowaniowe
Musi Pan mieć karte przekazania odpadu i fakturę VAT wystawioną przez recylera o faktycznej ilości dokonanego recyklingu. Sa to niezbędne dokumeny, które są potrzebne do do corocznego składania raportu w Urzędzie Marszałkowskim. pozdrawiam, Marta
Gość: Marek
2002-12-19 00:00
Re: Re: Odpady opakowaniowe.
Panie Tadeuszu ! Istnieją technologie recyklingu opakowań wielowarstwowych. Proszę o kontakt telefoniczny 0-502/082470 lub e-mail marmel@op.pl Pozdrawiam