Gość: izbkp
2010-05-13 12:46
Sprzedaż produktów w opakowaniach
Fragment z aktualnych przepisów:

USTAWA
z dnia 11 maja 2001 r.
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
(Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.)

Rozdział 4
Obowiązki sprzedawcy i użytkownika produktów w opakowaniach
Art. 12. Sprzedawca produktów w opakowaniach jest obowiązany do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach

opakowaniowych w zakresie:

1) dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,
2) właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
3) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

- co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży.

[...]

Art. 26. Kto, sprzedając produkty w opakowaniach, nie wywiesza w miejscu sprzedaży informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:
podlega karze grzywny.

I pytanie: Co konkretnie mam napisać na wywieszce o której mowa? Zakładając oczywiście, że prowadzę sklep z wyrobami w opakowaniach.

Pozdrawiam.