Przedstawiono najnowsze uregulowania prawne związane z recyklingiem opakowań.

Wprowadzanie opakowanych towarów na rynek i użytkowanie opakowań przez konsumentów powoduje powstawanie odpadów, które mają negatywny wpływ na środowisko, jeśli nie zostaną poddane odzyskowi lub recyklingowi.
Problematyka prawna związana z szeroko pojętą ochroną środowiska regulowana jest w Polsce przez kompleks powiązanych ustaw i rozporządzeń. Akty te wielokrotnie modyfikowane poprzez ustawodawcę nie były dotąd dostępne w formie ujednoliconych tekstów ustaw co bardzo utrudniało popularyzację i upowszechnianie wiedzy o przyjętych rozwiązaniach prawnych. Poniżej przedstawiono spis najwazniejszych aktów prawnych:Akty wykonawcze:
Akty wykonawcze:
Akty wykonawcze: