Wiele czynników przyczynia się do istotnych zmian w przemyśle spożywczym. Nowe produkty są za to nierozerwalnie związane ze swoimi opakowaniami. Zobacz jak przekłada się to na rynek opakowalnictwa.

Branża spożywcza a sektor opakowań

Czynniki społeczne i demograficzne przyczyniają się do istotnych zmian w przemyśle spożywczym, który musi dostarczać produkty dostosowane do współczesnego stylu życia. W dzisiejszych czasach ludzie żyja znacznie dłużej. Ma to wpływ na zwiększenie się przyrostu naturalnego, co oznacza większą liczbę potencjalnych konsumentów. Coraz trudniej dopasowuje się produkt do tak szerokiej i zróżnicowanej grupy docelowej. Wymagania są obszerne, przez co zarówno produkt, jak i jego opakowanie, musi spełaniać wiele kryteriów. 

Produkty muszą posiadać opakowania ergonomiczne, które łatwo można otwierać i wygodnie trzymać w ręku. Funkcja ta ma zapewniać wręcz intuicyjne wyjmowanie produktu z opakowania. Społeczeństwo także narzeka na brak czasu w ciągu dnia. Dziś bardzo popularne okazują się produkty konsumowane "w trasie". Wszelkie płynne produkty znacznie łatwiej spożywać poza domem. Rosnący wzrost zapotrzebowania na tego typu produkty generuje popyt na opakowania do tych nietypowych towarów. Pokazuje to silne powiązanie pomiędzy sektorem spożywczym a branżą opakowań. Można uznać, że te dwa segmenty wzajemnie się uzupełniają i napędzają zapotrzebowanie na nowości.