Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP) zaprasza dnia 12-13 października 2004 do uczestnictwa w sympozjum poświęconemu chemizacji procesu produkcji papieru. Sympozjum odbędzie się w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

P R O G R A M    S Y M P O Z J U M

12 października 2004 r.

  9.30 – 10.15 Rejestracja
10.15 – 10.30 Otwarcie sympozjum
10.30 – 11.00 Maria Żubrzak, SPP - Zalecenia dokumentu BREF dotyczące pomocniczych środków chemicznych
11.00 – 12.00 Maria T. Beltran, Xavier Sánches, Roger Segret, Joan Seguer, LAMIRSA - Akty prawne a biocydy
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.30 Gilles Gogly, HERCULES PULP & PAPER DIVISION - Zapobieganie powstawaniu osadów w celulozowni – osiągnięcia firmy Herkules
13.30 – 14.30 Obiad
Chemiczne remedium
14.30 – 15.00 Dawid Sień -Przygotowanie masy makulaturowej
15.00 – 15.30 Maciej Kołtuński - Środki wspomagające utrzymanie równowagi w obiegu wodno - masowym
15.30 – 16.00 Dawid Sień -Środki chemiczne stosowane w części mokrej maszyny papierniczej
16.00 – 16.30 Przerwa
16.30 – 17.00 Eugeniusz Libecki - Oczyszczanie ścieków
17.00 – 17.30 Maciej Karczewski - Środki do okresowego i ciągłego mycia maszyny papierniczej – sita, filce
19.00 - Kolacja koleżeńska

13 października 2004 r.

  8.30 – 9.30 - Detlev Glittenberg, CERESTAR DEUTSCHLAND GmbH - Skrobie kukurydziane o wysokiej skuteczności interesującą alternatywą dla produktów na bazie skrobi ziemniaczanej
  9.30 – 10.30 Hartmut Zimmermann, BUCKMAN LABORATORIES - Środki nadające miękkość wyrobom z bibułki tissue
10.30 – 11.00 Marek Górzyński, Jochen Hoffmann, AKZO NOBEL - Nowy, łatwy w stosowaniu poliakryloamid jako środek flokulujący i retencyjny
11.00 – 11.30 Andrzej Sokół, Laszlo Husar, Arkadiusz Zaniewski, BUCKMAN LABORATORIES OPTIMYZE – nowoczesny program zwalczania substancji kleistych w produkcji papieru
11.30 – 12.00 Przerwa
12.00 – 13.00 Gerhard Ott, BK GIULINI GmbH - Biocydy do stosowania w obiegu wodnym maszyny papierniczej i do uzdatniania wody świeżej
13.00 – 14.00 Hanspeter Böhler, KOLB DISTRIBUTION Ltd. - Konserwacja odzieży maszynowej – wyzwanie czy rutyna
14.00 – 14.30 Paweł Wandelt, Katarzyna Perlińska, Wiktorian Tarnawski - Instytut Papiernictwa I Poligrafii PŁ - Chemiczna poprawa właściwości wytrzymałościowych makulaturowych papierów na tekturę falistą
14.30 Zakończenie sympozjum - Obiad

Więcej informacji:

SEKRETARIAT SYMPOZJUM
Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP)
Plac Komuny Paryskiej 5a, 90-007 ŁÓDŹ
Tel. 0 42 6300117, Fax 0 42 6324365
E-mail: info@spp.pl
Źródło: ''