O zarejestrowanie własnego znaku jako znaku towarowego Wspólnoty Europejskiej polscy przedsiębiorcy mogą się ubiegać już dziś, jednak niewielu z tego korzysta z spośród 168 190 zarejestrowanych znaków towarowych Wspólnoty na nasz kraj przypadało tylko 40 (dane na koniec 2002 r.)

Czy Pozycja firmy, która uzyska rejestrację znaku wspólnotowego w OHIM, jest mocniejsza niż przedsiębiorcy, który dokona rejestracji tylko na obszarze swojego państwa, w krajowym urzędzie patentowym?.
Odpowiedź na to oraz inne pytania dotyczące znaków towarowych w UE odnajdą Państwo w artykule RZECZPOSPOLITEJ pt.: Chroń swój znak,
autor: PAWEŁ WRZEŚNIEWSKI
Źródło: ''