Znak towarowy to wizytówka firmy. Zdarza się, że tak bardzo „podoba się” konkurencji, że ta naśladuje jego kształt, kolorystykę, krój liter. Kradnie pomysł, kradnie własność intelektualną, wykorzystuje cudzą reputację. To właśnie znak towarowy pozwala konsumentom odróżniać produkty od siebie.

Chroń swój znak!
Jest cenny, ponieważ dobrze wypromowany może zyskać renomę, a w związku z tym wysoką wartość. Jest składnikiem majątku przedsiębiorstwa, podnosi jego wartość i wzmacnia pozycję rynkową. Jak go chronić skutecznie, można będzie dowiedzieć się już 16 marca podczas bezpłatnych warsztatów dla firm p.t. „Wartość znaku towarowego i jego ochrona w przedsiębiorstwie” organizowanych przez Kancelarię Rzeczników Patentowych JWP w Warszawie.

O tym, dlaczego warto chronić znak towarowy rozmawiamy z mecenas Dorotą Rzążewską, radcą prawnym, krajowym i europejskim rzecznikiem patentowym, arbitrem d/s krajowych i europejskich domen internetowych, Wspólnikiem Zarządzającym Kancelarii JWP, organizatorem programu edukacyjnego „Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk!”

Co robić, gdy konkurencja podszywa się pod nasz pomysł, produkt, nazwę, opakowanie, firmę?
Przede wszystkim wcześniej przygotować się na taką ewentualność – zastrzec znak towarowy w Urzędzie Patentowym. To mocne narzędzie w walce z nieuczciwą konkurencją. Jeśli jednak dojdzie do naruszenia prawa własności, istnieje kilka sposobów poradzenia sobie z taką sytuacją – polubowne załatwienie sprawy, sąd arbitrażowy lub proces sądowy. W takiej sytuacji konieczna jest konsultacja z doświadczonym pełnomocnikiem, który przeprowadzi postępowanie najbardziej korzystnie z punktu widzenia pokrzywdzonego przedsiębiorcy.

Czy opłaca się chronić znaki towarowe, czy nie wystarczy w razie problemów bazować na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
Warto pomyśleć o włączeniu ochrony swojego know-how, swoich marek, swoich opakowań, czy wynalazków do strategii zarządzania firmą. Chroniąc własność intelektualną i przemysłową nie tylko zyskujemy broń do walki z konkurencją, z podróbkami naszych produktów, reklam, logotypów, opakowań, ale przede wszystkim realnie podnosimy wartość swojej firmy i jej produktów, co ma znaczenie np. w razie potrzeby sprzedania firmy czy udzielenia licencji.

Ale to musi być bardzo drogie, zapewne nie stać na taką ochronę małych i średnich firm?
To jest jeden ze stereotypów, który od razu chciałabym rozwiać. Rozsądna ochrona tylko niezbędnych elementów wyróżniających znak towarowy pozwala optymalizować wydatki, dając jednocześnie broń do walki z konkurencją. Samodzielne zastrzeżenie przez przedsiębiorcę jednego znaku w Urzędzie Patentowym to koszt od 550 złotych. Zapewniam, że zysk firmy z tytułu posiadania właściwie chronionego znaku towarowego znacznie przewyższy wydatek na jego ochronę. Jeśli firma samodzielnie zgłasza wniosek do Urzędu Patentowego, to wnosi tylko obowiązujące opłaty urzędowe. Natomiast, gdy wniosek przygotowuje profesjonalny pełnomocnik, wówczas trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami. Jednak warto skorzystać z fachowej pomocy doświadczonego rzecznika patentowego, by optymalnie przeprowadzić proces rejestracji znaków i nie przepłacać za rejestrację nadmiernej liczby elementów.

Czy opłata zależy też od tego, czy chronimy znak tylko w Polsce, czy na całym świecie?
Tak, trzeba podjąć decyzję o zakresie terytorialnym ochrony – można chronić swoją własność w kraju, w Unii Europejskiej a także w trybie międzynarodowym - w wybranych państwach świata. Zakres ochrony warunkuje rodzaj procedury rejestracyjnej oraz ma znaczący wpływ na jej koszt. Zakres ochrony musi wynikać ze strategii biznesowej firmy oraz rynków, na których firma jest aktywna. Rolą rzecznika patentowego jest pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy ochrony.

Jakie konsekwencje wynikają z braku ochrony?

Wymienię choćby: utrudnioną walkę z konkurencją, z kopiami produktów, brak możliwości czerpania korzyści z licencji czy sprzedaży praw do znaku czy wzoru, ale też trudniejszy dostęp do dotacji unijnych, które promują projekty innowacyjne.

Taka procedura rejestracji znaku pewnie bardzo długo trwa?
To prawda, może trwać nawet 2 lata, ale warto wiedzieć, że tymczasowa ochrona własności rozpoczyna się już od daty złożenia wniosku w Urzędzie.

Dlaczego zainicjowała Pani Program Edukacyjny dla przedsiębiorców?
Na co dzień mam do czynienia z problemami firm, których oznaczenia nie były właściwie chronione lub, których oznaczenia zostały wykorzystane nieuczciwie przez konkurencję. Z moich obserwacji wynika, że często problemy przedsiębiorców wynikają z braku świadomości i wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. W myśl zasady, która sprawdza się nie tylko w medycynie, ale i w prawie stwierdziłam, że „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, dlatego powstał program edukacyjny pro publico bono w ramach, którego proponujemy przedsiębiorcom bezpłatne warsztaty.

Na czym one polegają?
Są to 4-godzinne cykliczne spotkania, prowadzone przez profesjonalistów (rzeczników patentowych, radców prawnych), podczas których pokazujemy praktyczną, istotną z punktu widzenia firmy, stronę ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Jak wynika z ankiet podsumowujących dotychczasowe warsztaty uczestnicy wysoko oceniają ich zawartość merytoryczną i sposób przekazania wiedzy. Najbardziej zadowoleni są z tego, że nie mówimy trudnym prawniczym językiem, tylko w przystępny sposób przedstawiamy problemy i ich rozwiązania na przykładach z życia wziętych.

Jak zachęciłaby Pani do udziału w najbliższych warsztatach?
Już 16 marca zapraszam przedsiębiorców na bezpłatne warsztaty, podczas których będą mogli dowiedzieć się, jak wartościowym zasobem firmy są znaki towarowe i jak efektywnie je chronić oraz jak radzić sobie z nieuczciwą konkurencją.
Udział w warsztatach jest bezpłatny wymaga tylko wcześniejszej rejestracji, na stronie www.jwp.pl/program, gdzie znajdą Państwo także więcej szczegółowych informacji.

Dziękuję za rozmowę.

Program warsztatów edukacyjnych
- Wartość znaku towarowego i jego ochrona
- Czy warto chronić oznaczenia w firmie?
- Co to jest znak towarowy i czy każde oznaczenie podlega ochronie?
- Jak budować portfolio znaków towarowych firmy? Dobre i złe praktyki
- Jak efektywnie chronić znaki towarowe w firmie?
- Znak towarowy jako integralny składnik majątku przedsiębiorstwa
- Znak towarowy jako przedmiot obrotu: umowa cesji, umowa licencyjna, franchising
- Znak towarowy jako przedmiot zabezpieczenia zobowiązań przedsiębiorstwa
- Wartość znaku towarowego – cele i sposoby wyceny
- Zarządzanie znakami towarowymi a ich wartość

Bezpłatne warsztaty, 16.marca 2010, Warszawa
Zapisy www.jwp.pl/program
Autor: Elżbieta Brzozowska


Kancelaria Rzeczników Patentowych Jan Wierzchoń & Partnerzy (JWP) z siedzibą w Warszawie i Wrocławiu to jedna z najstarszych w kraju kancelarii prywatnych, zajmujących się ochroną własności intelektualnej w Polsce i za granicą.
Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych firm w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, obejmującej ochronę: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, domen internetowych, nazw firm i praw autorskich a także w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Czerpiąc ze swego wieloletniego doświadczenia, Kancelaria JWP postanowiła podzielić się wiedzą z dziedziny ochrony własności intelektualnej i przemysłowej z polskimi przedsiębiorcami, wychodząc naprzeciw ich potrzebom w dobie biznesu nastawionego na innowację. Dlatego powstał Program Edukacyjny „Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk!”, realizowany przez Kancelarię JWP pro publico bono. Więcej informacji na temat programu edukacyjnego na www.jwp.pl


Źródło: ''