Zobacz skrót najważniejszych informacji z branży opakowań. Z nami będziesz na bieżąco.

Circular Economy - Szanse i zagrożenia dla Polski
Spotkanie pod hasłem "Circular Economy - Szanse i zagrożenia dla Polski" było okazją do omówiena nowego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który pod koniec roku opublikuje Komisja Eurpejska. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz Eur Activ. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska, a także eksperci PlasticsEurope. Podczas prowadzonych dyskusji poruszono tematy związane z przedstawieniem roli towrzyw sztucznych i właściwego zagospodarowania odpadów w rozwijaniu zrównoważonej gospodarki europejskiej oszczędnie gospodarującej zasobami. Podczas debaty zaprezentowane zostały najnowsze dane PlasticsEurope dotyczące zagospodarowania pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. Dane za 2014 r. pokazują pozytywny trend w Europie - wskaźnik odzysku odpadów tworzyw wzrósł do 69,2% w porównaniu z 62% w 2012 r. Łącznie w procesach recyklingu odzyskano 29,7% odpadów tworzyw sztucznych, a odzyskowi energii poddano 39,5% odpadów. W latach 2006 - 2014 poziom recyklingu i odzysku odpadów tworzyw wzrósł odpowiednio o 64 i 46%.
Dowiedz się więcej

Europejski rynek folii aluminiowej osiąga lepsze wyniki
Rynek produkcji folii aluminiowej w Europie prawdopodobnie powoli wychodzi z kryzysu. W trzecim kwartale br. zmalała różnica między poziomem produkcji w tym samym okresie roku 2014. Można to uznać za poprawę, gdyż porównanie pierwszych kwartałów wskazywało spadek o wartości nawet 2,5%. Wyniki są coraz lepsze dzięki zwiekszonej sprzedaży grubszych folii, które wykorzystywane są głównie do wytwarzania półsztywnych pojemników. W porównaniu z rokiem 2014 ich dystrybucja zwiększyła się o 4,5%. Niestabliność na wielu kluczowych rynkach spowodowana jest natomiast zmniejszeniem się zapotrzebowania na cieńsze materiały o 2,7%. Dane przedstawione przez EAFA pokazują ogólny spadek eksportu o 10%, na co wpływ ma silna konkurencja lokalnych dostawców działających poza Europą. 

Projekt „Perspektywy BOP 2015”
Pod hasłem „Perspektywy BOP” odbyła się tegoroczna konferencja na temat wiedzy o tworzywach sztucznych, która była adresowana do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w Płocku. Spotkanie zorganizowane przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. przyjęło formę debaty oksfordzkiej, której teza brzmiała: „Opakowania z tworzyw sztucznych są niezbędne”. Projekty pod hasłem „Perspektywy BOP” firma realizuje już od 2009 roku. Wśród głównych celów projektu można wyróżnić:

  • promocję proekologicznych postaw,
  • edukację na temat roli tworzyw sztucznych i ich różnorodnych korzyści dla środowiska i życia społecznego,
  • kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, 
  • promocję kultury debaty i wystąpień publicznych,
  • kształtowanie umiejętności wygłaszania niezależnych opinii na zadany temat.

Już w maju BOP zaprosiła do udziału w projekcie 16 uczniów z ośmiu płockich szkół. W czerwcu zorganizowano dla młodzieży trening z wystąpień publicznych oraz przedstawiono założenia debaty oksfordzkiej, którą uczniowie mogli przećwiczyć w podgrupach. Wrzesień minął pod okiem ekspertów ds. edukacji z Fundacji PlasticsEurope Polska. Uczniowie odbyli szkolenie na temat tworzyw sztucznych, a październik był miesiącem przygotowań do debaty finałowej. Nauczyciele sprawujący merytoryczną opiekę nad młodzieżą z 16 uczniów wyłonili ośmiu najlepszych, którzy wzięli udział w głównej debacie.
Zobacz dokładną relację konferencji 

Wzrasta zysk netto Plast-Boxu
Jeden z wiodących producentów opakowań z tworzyw sztucznych optymistycznie podsumowauje trzy ostatnie kwartały. Plast-Box sprzedaje swoje produkty do większości krajów w Europie i tym razem wypracował w ciągu trzech kwartałów br. skonsolidowany zysk netto o wartości blisko 5 mln zł. Oznacza to wzrost o 48% w porównaniu do roku poprzedniego. Ponadto od stycznia do września 2015 r. zysk brutto grupy Plast-Box zwiększył się o 58% (rok do roku) i osiągnął wartość ponad 6 mln zł.
Sprawdź szczegółowe dane 

Zmiany w Stora Enso Polska
Firma odnotowała ostatnio zmiany personalne kadry zarzadzającej, Dotychczasowy dyrektor zarządzający spółki i dyrektor sprzedaży kartonów i produktów opakowaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Piotr Kuzebski, rozpoczął pracę w europejskich strukturach koncernu jako dyrektor segmentu graficznego w dziale kartonów Stora Enso Consumer Board. W związku z tą zmianą obowiązki dyrektora zarządzającego Stora Enso Polska przejęła niedawno Ewa Kubicka. Natomiast w listopadzie funkcję szefa sprzedaży kartonów i produktów opakowaniowych Stora Enso w regionie CEE objął Dmitry Panfilov.
Dowiedz się więcej o firmie 

Najciekawsze oferty dodane w tym tygodniu:

LDPE regranulat (czarny), ilości hurtowe - podejmij stałą współpracę

Plastikowe skrzynki ogrodnicze

Deseczki do skrzynek - zobacz koszt

Paleta 08 150x800x1200mm - sprawdź cenę