Jak wynika z opracowania wykonanego przez brytyjska grupę AMI na rynkach państw Unii Europejskiej w ostatnim okresie odnotowano stałe wzrosty popytu na opakowania wykonane z tworzyw sztucznych. Na opakowania z tworzyw przeznacza się w Unii 18,2 mln ton tworzyw (około 54 mld EURO) i jest to wynik z roku 2007.

Są to najczęściej opakowania do żywności i różnorodnych napojów, ale także opakowania do produktów chemii gospodarstwa domowego oraz płyty i folie zabezpieczające produkty techniczne w czasie transportu i przechowywania. Największy wzrost produkcji tego rodzaju produktów obserwowany jest w nowych krajach Unii. Poniżej zestawiono zużycie tworzyw sztucznych na opakowania w 2007 roku.


Europa - zużycie tworzyw na opakowania w 2007 roku

Źródło: Plastics News 6/2008
Źródło: ''