Międzynarodowe Targi Surowców i Technologii dla Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2006 - 18 - 19 października, Włocławek, Hala Mistrzów

Targi EXPOCHEM skierowane są do inżynierów, technologów oraz osób odpowiedzialnych w firmach chemicznych za zakupy i rozwój produkcji. Ich odbiorcami będą również producenci używający do swych wyrobów surowców i półproduktów chemicznych oraz tworzyw sztucznych. Dla nich przygotowany zostanie program imprez towarzyszących – w tym konferencje i seminaria techniczne.

Menedżerowie zakładów chemicznych będą mogli spotkać się z osobami, mającymi wpływ na decyzje wiążące dla rozwoju polskiego sektora chemicznego. Podczas targów nie zabraknie bowiem debat i spotkań, podczas których przedstawiciele administracji państwowej, środowisk gospodarczych oraz przedsiębiorcy będą mogli podyskutować o przyszłości polskiej chemii.

Targi EXPOCHEM będą także pokazywać nowe technologie infrastrukturalne, logistyczne, rozwiązania dla ochrony środowiska i możliwości współpracy przemysłu chemicznego z placówkami naukowo-badawczymi.

Tematyka targów:

- surowce
- półprodukty i materiały pomocnicze
- katalizatory procesów chemicznych
- inicjatory procesów polimeryzacji
- urządzenia i aparatura
- magazynowanie
- bezpieczeństwo procesowe i ochrona osobista
- tworzywa
- maszyny
- wyposażenie
- urządzenia
- narzędzia
- akcesoria
- technologie tworzyw sztucznych
- maszyny do produkcji opakowań
- urządzenia do oznaczania wyrobów
- opakowania z tworzyw sztucznych
- półprodukty
- materiały opakowaniowe
- wydawnictwa
- usługi