Grupa ERGIS powstała w końcu 1998 r. z połączenia trzech firm o długiej tradycji w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych: ERGIS SA z Wąbrzeźna, CEFOL-ERG SA z Wojciechowa k/Radomska oraz ERG SA z Oławy. Obecnie jest ona największym na krajowym rynku przetwórcą tworzyw sztucznych i wiodącym producentem m.in. folii, granulatów, paneli, sztucznych skór, tkanin powlekanych, opakowań elastycznych do żywności oraz tapet.

Najsilniejszym elementem Grupy ERGIS SA jest dawny Erg Wąbrzeźno . Obecny Wąbrzeski Oddział ERGIS SA powstał w 1922 r. Firma weszła do programu Powszechnej Prywatyzacji, a jej największym udziałowcem został V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA. Główny asortyment to: miękkie folie z PVC, granulaty, panele boazeryjne, obrusy i tapety. Drugi Oddział ERGIS SA, w Wojciechowie, powstał pod koniec ubiegłego wieku jako prywatna fabryka, wokół której wyrosła osada Wojciechów. Przed fuzją większościowy pakiet udziałów miał XII NFI PIAST. Obecny Oddział specjalizuje się w produkcji twardych folii z PVC oraz folii PS i PP. Oddział w Oławie do końca ubiegłego roku funkcjonował samodzielnie jako ZTS Erg Oława SA i powszechnie znany był jako największy w Polsce producent sztucznych skór i tkanin powlekanych dla motoryzacji. W 1994 roku głównym udziałowcem firmy został również NFI PIAST. W oparciu o dotychczasowy dorobek wszystkich trzech oddziałów Grupa ERGIS gotowa jest konkurować na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Od początku 1999 r roku na polskim rynku funkcjonuje grupa przemysłowa - ERGIS SA, będąca obecnie największym polskim producentem folii z tworzyw sztucznych. Fuzja trzech zakładów o odrębnych specjalizacjach w przetwórstwie PVC poszerzyła asortyment produktów oferowanych przez ERGIS. W większości segmentów ERGIS ma na rynku pozycję dominującą. Fuzja zwiększyła potencjał produkcyjny i handlowy Grupy.
Funkcjonując w tak skomplikowanym układzie geograficznym (fabryki w trzech miejscach Polski) ERGIS dostosował swoją strukturę wewnętrzną do potrzeb rynku. Po fuzji podstawową jednostką organizacyjną firmy jest Dywizja. Jest to struktura bardzo często stosowana w USA czy Wielkiej Brytanii, mało jeszcze w Polsce znana. Klasyczna organizacja to podział na komórki produkujące i sprzedające. W ERGISIE podstawa podziału to kryterium rynkowe - Dywizja łączy odpowiedzialność za produkcję i sprzedaż konkretnego produktu. Taki podział pozwala firmie lepiej zarządzać swoim potencjałem, szybciej i elastyczniej reagować na potrzeby klientów, a więc tym samym dostarczyć produkt bardziej odpowiadający wymogom rynku.
Ale nowy ERGIS to nie tylko nowa, dywizyjna struktura organizacyjna. To także, a może przede wszystkim, nowy sposób myślenia. Spłaszczona struktura organizacyjna, duża odpowiedzialność powierzona ludziom młodym, to wskazówka, że ERGIS przeszedł w ciągu ostatnich miesięcy bardzo długą drogę - od trzech spółek, z których każda miała własną filozofię i sposób działania, do silnej grupy przemysłowej o jasno wyznaczonym celu - jak najskuteczniejszego spełnienia wymagań klientów Specjalnością firmy jest zdwajana, wodoodporna folia izolacyjna, która doskonale sprawdza się przy konstrukcji oczek wodnych na działce lub w ogrodzie. Dostarczana w dogodnych dla klienta wymiarach, sprzedawana jest również w gotowych, standardowych zestawach. Dwa podstawowe rodzaje wielowrastwowych folii izolacyjnych produkowanych przez ERGIS dla budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, to IZOFOL - folie wodoodporne i BIFOL - folie olejoodporne i bitumoodporne. Folie ERGIS doskonale chronią przed wodą i wilgocią. Są niezastąpione przy budowie dróg, nasypów kolejowych , fundamentów, ścian i piwnic budynków, uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników wodnych. Są również powszechnie stosowane jako izolacja, skutecznie chroniąca przed zanieczyszczeniem przy budowie składowisk, odpadów, rurociągów oraz stacji benzynowych. IZOFOL i BIFOL oferowane są we wstęgach (szer. 2 m) i płachtach (max. 12x25 m).
Rozwój w dziedzinie tworzyw sztucznych stworzył możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań do geotechniki. Inżynierowie geotechnicy, kiedy odkryli zalety nowych materiałów, zaczęli zgłaszać pod adresem przemysłu chemicznego zapotrzebowanie na produkty o określonych właściwościach. Tworzywa sztuczne przeznaczone do zastosowania w geotechnice nazwano geosyntetykami. Wśród geosyntetyków osobną grupę stanowią geomembrany. Są to syntetyczne folie o bardzo małej przepuszczalności (k<10-14 m/s), wykorzystywane w inżynierii lądowej i wodnej oraz w ochronie środowiska jako bariery lub elementy barier uniemożliwiających migrację cieczy. ERGIS jest wiodącym producentem geomembran z polichlorku winylu. Są to produkty o dużej trwałości - producent określa trwałość na 30 lat, ale w praktyce powinna być ona znacznie dłuższa, na co wskazują prowadzone badania.
Geomembrany ERGIS mają szerokie zastosowanie - od najprostszych zastosowań domowych np. do uszczelniania oczek wodnych w prywatnych ogródkach po wielkie zbiorniki wodne, kanały, wały przeciwpowodziowe, konstrukcje gródź, konstrukcje rdzeni przeciwfiltracyjnych. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność trwałego lub tymczasowego zabezpieczenia konstrukcji albo podłoża przed filtracją czy naporem cieczy mogą być stosowane folie z PVC. Rozwiązania, wykorzystujące folie z tworzyw sztucznych, sprawdzają się również w przypadku konieczności uszczelniania wielkich powierzchni, kiedy grunty charakteryzują się dużą przepuszczalnością albo uszczelnianie musi być wykonane w bardzo krótkim czasie. Geomembrany ERGIS mogą być łączone z innymi elementami konstrukcyjnymi lub zabezpieczać ich powierzchnie, spełniając funkcję izolacji przeciwwilgotnościowej lub przeciwwodnej budowli podziemnych i tuneli. Wykorzystywane są również w budownictwie ogólnym np. jako izolacje podziemne lub izolacje dachów. Chociaż jest to zastosowanie wykraczające poza inżynierię geotechniczną to przykład ten wskazuje , że geomembrany (folie) z PVC wykorzystywane są we wszystkich rodzajach budownictwa. Oprócz folii izolacyjnych ERGIS produkuje również folie wodno-, bitumo- i olejoodporne (BIFOL). Są one potrzebne np. w sytuacji, kiedy geomembrana ma chronić obszar w pobliżu naziemnych lub podziemnych zbirników na paliwo (na stacjach benzynowych). Dobra odporność chemiczna pozwala na zapewnienie ochrony także w przypadku wielu innych substancji. Osobną grupę zastosowań stanowi uszczelnianie składowisk odpadów. Geomembrany wykorzystywane są jako uzupełnienie uszczelnień z naturalnych materiałów mineralnych, zwiększając niezawodność działania przesłony zabezpieczającej dno przed przedostawaniem się ścieków do środowiska. W niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych lub w przypadku odpadów, stanowiących szczególne zagrożenie, geomembrany mogą być stosowane jako podwójne lub wielokrotne przesłony mineralno-syntetyczne. Ogólne wymagania dotyczące zastosowań geomembran na budowie składowisk odpadów stałych precyzuje norma PN-97/B-10290, gdzie szczegółowo opisano również sposób wykonania i odbioru robót.
ERGIS jest największym w Polsce producentem folii z polichlorku winylu (PVC). Roczna produkcja firmy przekracza 40 mln metrów, a specjalnością firmy są folie ze zmiękczonego PVC, uzyskiwane metodą kalandrowania oraz wielokrotnego uszlachetniania. Oferta firmy ERGIS obejmuje m.in. folie trwałe zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną etc., folie wyciskane (moletowane) oraz folie drukowane wielokolorowe (do pięciu kolorów). Ważnymi zaletami folii produkowanych przez firmę ERGIS są również zróżnicowana grubość - od 0,09 do 3 mm, oraz szerokość do 200 cm. Dowodem szerokich możliwości produkcyjnych firmy ERGIS jest ogromna rozmaitość zastosowań wytwarzanych przez nią folii. Folie ERGIS spotykamy stale wśród przedmiotów używanych na co dzień w biurze, szkole i w domu. Folie ERGIS, najczęściej przetwarzane poprzez zgrzewanie prądami wysokiej częstotliwości, produkowane są w najrozmaitszych odmianach. Są wśród nich folie wysokoprzezroczyste, galanteryjne, drukowane, moletowane, skóropodobne i wiele innych.