Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w III kwartale 2016 roku były zdecydowanie lepsze od wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej.

Grupa Arctic Paper z bardzo dobrymi wynikami po III kwartale 2016!

Przychody wzrosły o 4,0% (sięgając blisko 760 mln zł), EBITDA o 9,1% (do 76,9 mln zł), a zysk netto z działalności kontynuowanej o 43,1% (do 32,5 mln zł).

Na podkreślenie zasługują bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Arctic Paper w segmencie papieru. Grupa wypracowała wzrost wolumenów sprzedaży oraz przychodów mimo trudnej sytuacji rynkowej. Efekty Programu Poprawy Rentowności 2015/2016 i korzystnie kształtujące się ceny celulozy krótkowłóknistej przełożyły się na osiągnięcie bardzo dobrych wyników operacyjnych w tym segmencie.

 

Wyniki w segmencie papieru (z wyłączeniem Rottneros)

Przychody ze sprzedaży w segmencie papieru wyniosły prawie 569,3 mln zł i były wyższe o 5,1%, niż w III kwartale 2015 r. Wynik EBITDA wzrósł do ponad 49,1 mln zł, czyli o 75% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny do 29,4 mln zł – czyli o 230,3% w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku. Zysk netto z działalności kontynuowanej osiągnął poziom 17,9 mln zł, w porównaniu do straty w wysokości prawie 3 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku. 

W III kwartale br. rynek wysokiej jakości papieru graficznego nadal się kurczył, notując spadek o 6,5% w przypadku papieru powlekanego oraz o 9,3% w segmencie papieru niepowlekanego (w porównaniu do III kwartału 2015 roku). Mimo to Grupa Arctic Paper zwiększyła wolumen sprzedaży swoich produktów o 2,2% w porównaniu do III kwartału 2015 roku oraz o 7,2% w porównaniu do II kwartału 2016, tym samym umacniając swoją pozycję rynkową.

Per Skoglund, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Arctic Paper skomentował:

- Wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2016 roku oceniam jako satysfakcjonujące. Na osiągnięcie tak dobrych wyników wpływ miało szereg czynników, m.in. pomyślna współpraca z naszymi klientami, skutkująca silnym wzrostem sprzedaży, pomimo trudnych warunków rynkowych. Jednocześnie kontynuacja działań realizowanych w ramach Programu Poprawy Rentowności 2015/2016 przełożyła się na wzrost efektywności w segmencie papieru. Kolejnym czynnikiem był spadek kosztów celulozy krótkowłóknistej, będącej najważniejszym wykorzystywanym przez nas w produkcji surowcem.

Przychody ze sprzedaży papieru były w III kwartale br. o 5,1% wyższe w ujęciu rok do roku oraz o 5,5% wyższe niż w II kwartale. W III kwartale tego roku zwiększył się również o 2,8% przychód w przeliczeniu na tonę produktu, w ujęciu rok do roku. W porównaniu do II kwartału tego roku był on natomiast nieznacznie, o 1,6%, niższy. Wolumen produkcji w III kwartale 2016 roku wyniósł 167 tys. ton i był o 1,1% niższy, niż w tym samym okresie w roku 2015. Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w ostatnich 3 miesiącach osiągnęło poziom ponad 95,3% i było wyższe o 2% niż w III kwartale 2015 roku.

 

Wyniki z uwzględnieniem Rottneros

Wyniki Rottneros w III kwartale 2016 roku były bardzo solidne, pomimo spadku cen produkowanej przez Rottneros celulozy długowłóknistej (NBSK), o 4,1% (w zestawieniu z III kwartałem 2015). W ujęciu kwartalnym, rynek bazowy był stabilny. W ujęciu historycznym, zysk i rentowność pozostały na dobrym poziomie. W efekcie, przychody ze sprzedaży Grupy Arctic Paper stabilnie rosły, zarówno w porównaniu do III kwartału 2015, jak i II kwartału 2016, odpowiednio o 4,0% i 5,4%. Wyniki EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 76,9 mln zł (+9,1% r/r) oraz 48 mln zł (+11,6% r/r), a wynik netto z działalności kontynuowanej: 32,5 mln zł (+43,1% r/r).

 

Nowa struktura finansowania

W III kwartale Grupa Arctic Paper pomyślnie zakończyła tworzenie nowej, korzystniejszej struktury finansowania działalności w segmencie papieru. Spółka podpisała umowę kredytów terminowych i odnawialnych na kwotę 31,3 mln PLN i 52,4 mln EUR z konsorcjum banków w składzie: Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK (Grupa Santander) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Jednocześnie Spółka podpisała z Haitong Bank S.A. umowy związane z programem emisji obligacji do kwoty 150 mln zł, na mocy których 30 września 2016 roku przeprowadziła emisję obligacji o wartości 100 mln zł. Spłata wcześniejszego zadłużenia, a tym samym pełne wdrożenie nowej struktury finansowania, nastąpiło 25 października 2016.

 

- Bardzo istotnym wydarzeniem III kwartału było zakończenie procesu tworzenia nowej struktury finansowania Grupy Arctic Paper – powiedział Per Skoglund. - Dzięki temu zwiększyliśmy stabilność finansową naszej Grupy i zapewniliśmy wyższy stopień elastyczności źródeł finansowania, zwiększając tym samym naszą zdolność do reagowania na zmiany rynkowe.


ARCTIC PAPER S.A. jest jednym z wiodących europejskich producentów wysokogatunkowego papieru graficznego. Spółka produkuje powlekany i niepowlekany papier bezdrzewny dla wymagających klientów, wśród których są drukarnie, wydawnictwa książkowe i prasowe, agencje reklamowe, dystrybutorzy papieru i firmy opakowaniowe. Jej oferta produktowa obejmuje wiele znanych marek, takich jak Amber, Arctic, G-Print czy Munken.

 

Odwiedź stronę producenta

 

Źródło: Arctic Paper