Huntsman Corporation (Salt Lake City, Utah/USA; www.huntsman.com) ogłosił zamiar powiększenia wydajności produkcji bieli tytanowej swoich zakładów w Billingham (UK) o 50,000 ton na rok.

Firma Huntsman Corporation sadzi że pełna założona wydajność zakładów w Billingham osiągnie wartość 150,000 ton na rok na początku 2008 roku. Huntsman chce w ten sposób wzmocnić swoją pozycje lidera w światowym rynku produkcji bieli tytanowej.

Biel tytanowa służy do produkcji specjalistycznych zewnętrznych farb suszonych w powietrzu i farb emulsyjnych, farb katalizowanych kwasem i pokryć proszkowych. Jest także odpowiednia do wytwarzania farb elektroforetycznych i farb termoplastycznych, jak również do barwienia tworzyw sztucznych, produktów gumowych i wyrobów betonowych.

Biel tytanowa jest stosowana jako pigment lub barwnik do farb a także polimerów, gum i papieru; jako składnik w produkcji materiałów ceramicznych. Również bierze czynny udział w zastosowaniu do produkcji wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych.

Biel tytanowa to techniczna nazwa odpowiednio sproszkowanego tlenku tytanu(IV), TiO2. Dwutlenek tytanu czyli tlenek tytanu (IV), to biały proszek o temperaturze topnienia ok. 1830°C i temperaturze wrzenia ok. 2500°C. Ma właściwości amfoteryczne - reaguje ze stężonym kwasem siarkowym, a stapiany z wodorotlenkami, węglanami lub tlenkami innych metali przechodzi w tytaniany. Nie jest rozpuszczalny w wodzie. Tworzy trzy odmiany polimorficzne występujące w przyrodzie - tetragonalne rutyl i anataz oraz rombowy brukit (brookit). Dwie ostatnie przechodzą w najtrwalszy rutyl powyżej temperatury 800-900°C.Dwutlenek tytanu jest ze względu na swoje właściwości (współczynnik załamania światła n=2,4 - wyższy posiada tylko diament; ponadto nie odbarwia się pod wpływem światła UV) używany jest jako składnik farby (biel tytanowa) i dodatek do wybielających proszków do prania. Z powodu dużej względnej przenikalności elektrycznej używa się go do produkcji ceramiki elektrotechnicznej. Dwutlenek tytanu jest także stosowany jako barwnik do gumy, papieru, żywności (oznaczenie EWG - E171), leków, kosmetyków, pasty do zębów etc.

Źródło: , Wikipedia
Źródło: ''