II edycja Konkursu o Srebrną Puszkę PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO i Fundacji RECAL Na początku 2001 roku Fundacja RECAL oraz PRZEGLĄD KOMUNALNY ogłosiły Konkurs o Srebrną Puszkę dla najlepszych pomysłów edukacyjnych wykorzystujących program recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Konkurs zyskał wielu zwolenników, obecnie trwa jego druga edycja.

Rosnąca popularność efektywnych procesów związanych z wykorzystaniem surowców wtórnych w przemyśle i chęć życia w czystym środowisku mobilizuje coraz szersze grono polskiego społeczeństwa do proekologicznych zachowań.
Chęć segregacji odpadów deklaruje coraz większa liczba mieszkańców naszego kraju, nie tylko w dużych miastach. Aluminium, tak jak szkło daje się ponownie przerobić i wykorzystać jako surowiec wtórny w dalszej produkcji. Konkurs o Srebrną Puszkę PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO i Fundacji RECAL, pełni rolę edukacyjną, mającą na celu przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony środowiska i utylizacji odpadów.
Udział w Konkursie mogą deklarować wszystkie jednostki, które posiadają pozwolenia na utylizację odpadów stałych. W zeszłym roku udział wzięły 23 jednostki z całego kraju, bijąc swoiste rekordy ilości zebranych puszek w kg. Ku zadowoleniu organizatorów, w nadesłanych przez firmy zgłoszeniach szeroko opisano akcje edukacyjne, które przeprowadzano w nawiązaniu do Konkursu w szkołach. Takie zachowania wpływają pozytywnie na podniesienie świadomości ekologicznej Polaków, zaszczepiając ją już u najmłodszych osób.
Współorganizatorem Konkursu o Srebrną Puszkę jest Fundacja RECAL. Sponsorem jest firma ORWAK Sp. z o.o. Honorowy patronat medialny Konkursu pełni Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.
Uroczysty finał Konkursu odbędzie się podczas Targów POLEKO 2002 w Poznaniu. Chęć udziału prosimy kierować na kartach zgłoszenia dostępnych na naszych stronach internetowych, które należy nadsyłać do 10 września 2002 roku. Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 061- 865-07-13 wew. 70 lub 56.
ZAPRASZAMY
do udziału w II edycji Konkursu o Srebrną Puszkę
Akcja rozpoczęła się w dniu 20 listopada br., trwać będzie przez rok do kolejnych Targów POLEKO 2002 r.
Jacek Wodzisławski Fundacja RECAL
Magdalena Dutka Przegląd Komunalny
współorganizator
sponsor


patronat medialny
Źródło: ''