Obecność firmy KBA na tegorocznych targach IFRA Expo 2011 przebiegała pod znakiem popularyzacji kompaktowych maszyn gazetowych tego producenta – w tym nowego, wprowadzonego podczas wiedeńskiej wystawy modelu Commander CL.

Innowacje siłą druku: kompaktowa maszyna Commander CL „gwiazdą” firmy KBA na targach IFRA Expo 2011
Ta czterowieżowa w standardzie maszyna, oferująca różne opcje automatyzacji i przeznaczona do drukowania gazet i produktów półakcydensowych, znalazła już pierwszych nabywców – są nimi dwa znaczące wydawnictwa prasowe z Bawarii. Dołączyła ona tym samym do znanych już z rynku modeli Commander CT i Cortina, także bazujących na kompaktowej platformie budowy maszyn, stworzonej przez KBA. Z myślą o polskich klientach odwiedzających IFRA Expo i zainteresowanych stale rozszerzaną ofertą KBA, na stoisku firmy była obecna Mirosława Becker, odpowiedzialna za segment gazetowy w firmie KBA CEE.Innowacyjna maszyna Commander CL zwiększa elastyczność produkcji
Nowa maszyna firmy KBA, opatrzona symbolem CL („classic”, czyli tłumacząc dosłownie „klasyczna”), jest wyposażona w zespoły drukujące typu H o wysokości 2,75 metra. Jej najważniejsze cechy to modułowa budowa i szerokie spektrum opcji dodatkowych, rozszerzających możliwości produkcyjne.

Są wśród nich suszarki oraz obsługa zwojów o różnych szerokościach wstęgi. Użytkownik ma do wyboru wersję z ręcznym, półautomatycznym oraz w pełni automatycznym systemem zmiany płyt, przy czym rozbudowa do wyższej wersji jest możliwa w dowolnej chwili. Maszyna Commander CL bazuje na zaawansowanych technologiach drukowania, obsługi konsoli i kontroli produkcji, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom firm specjalizujących się w drukowaniu gazet i tzw. półakcydensów.

Dzięki modułowej konstrukcji można ją dopasować do specyficznych wymagań użytkownika. Wśród innych jej zalet warto wymienić: szybkie narządzanie, krótki czas mycia, szybkie naciąganie wstęgi (w trybie ręcznym, częściowo lub w pełni automatycznym), łatwą i niedrogą konserwację (m.in. za sprawą systemu RollerTronic) oraz zoptymalizowaną obsługę dzięki przyjaznym dla użytkownika monitorom. Z myślą o redukcji kosztów zakupu, firma KBA proponuje też mniej rozbudowaną wersję maszyny. Wśród opcjonalnych funkcji, znanych z innych maszyn kompaktowych KBA i dostępnych w modelu Commander CL, są KBA PressNet – system szybkiego planowania i wstępnego ustawiania parametrów druku oraz KBA EasyStart/KBA EasyStop – funkcje uruchamiania i zatrzymywania produkcji za pomocą jednego przycisku.
Maszyna Commander CL drukuje z maksymalną prędkością 75 tys., 80 tys. lub 85 tys. egz./h – w zależności od formatu. Zakres odcięcia waha się od 450 do 630 mm przy maksymalnej szerokości wstęgi 1730 mm. Gdy nie wymagana jest produkcja uwzględniająca zbieranie, KBA oferuje maszynę w wersji 4/1, standardowo jest ona dostępna w układzie 4/2.
Podczas targów IFRA Expo 2011 poinformowano o pierwszych kontraktach na maszyny Commander CL zrealizowanych przez dwa bawarskie wydawnictwa prasowe. Firma Zeitungsverlag Oberbayern, wydawca dwóch dzienników (tz i Münchner Merkur) oraz liczonych w milionowych nakładach gazet bezpłatnych, zamówiła wersję pięciowieżową z pięcioma odwijakami na zwoje i dwoma złamywakami. Będzie ona obsługiwać zwoje o maksymalnej szerokości 1400 mm i pracować z prędkością 84 tys. kolorowych egz./h (o objętości do 40 stron). Maszyna zostanie też wyposażona w szereg dodatkowych opcji, m.in. system RollerTronic, systemy nadawania farby, kontroli kolorystycznej i odcięcia wstęgi, a także możliwość produkcji typu Zip’n’Buy oraz z dodatkowego szycia. Sterowana będzie za pomocą czterech konsoli ErgoTronic, połączonych siecią z systemami planowania produkcji i wstępnego ustawiania parametrów maszyny.
Druga z zakontraktowanych przez KBA maszyn Commander CL trafi do innej firmy z Bawarii – Oberbayerisches Volksblatt, wydającej lokalną gazetę w Rosenheim, której dzienny nakład przekracza 70 tys. egzemplarzy. Będzie ona wyposażona w trzy wieże i trzy odwijaki do zwojów Pastomat, jeden złamywak KF 3 oraz dwie konsole ErgoTronic. Pozostałe funkcje i parametry są podobne jak w przypadku maszyny zakupionej przez Zeitungsverlag Oberbayern.

Kolejne instalacje maszyn Commander CT
Podczas targów IFRA Expo 2011 firma KBA popularyzowała też pozostałe wysoko zautomatyzowane maszyny, bazujące na stworzonej przez nią kompaktowej platformie. Podczas, gdy w całym segmencie gazetowym wciąż panuje sytuacja niesprzyjająca dla inwestycji, niemiecki producent odnotowuje duże zapotrzebowanie na maszyny Commander CT, zwłaszcza wśród europejskich wydawców, doceniających ich wysoką jakość, łatwość w obsłudze i konserwacji, elastyczność i szybką zmianę zleceń. Do tej pory firma zebrała zamówienia na 23 maszyny Commander CT o podwójnej i potrójnej szerokości, na które składa się w sumie 110 wież drukujących. W ślad za kontraktami podpisanymi na początku tego roku przez wydawców z Niemiec i Szwecji, w ostatnich tygodniach na maszynę w specjalnej konfiguracji zdecydował się wieloletni użytkownik rozwiązań KBA – włoska drukarnia Grafica Editoriale Printing z Bolonii. Zamówiła ona maszynę w układzie czterowieżowym z suszarką na gorące powietrze, oferującą prędkość 80 tys. egz./h i obwód cylindra 1197 mm. Na życzenie klienta w maszynie zastosowano nietypowy układ form drukowych 5/2, co pozwoli mu drukować zarówno gazety w formacie tabloidowym, jak też materiały akcydensowe.

KBA Cortina: szersze portfolio produktów – większy potencjał rynkowy
Bazująca na offsecie bezwodnym Cortina, przed jedenastu laty pierwsza maszyna gazetowa, oferująca automatyczną zmianę płyt i błyskawiczną zmianę zleceń, to najlepszy przykład połączenia korzyści wynikających z jakości drukowania, efektywności kosztów i proekologiczności. Dla drukarń zainteresowanych szerszym porfolio produktowym, niż tylko typowe gazety, wyższe w jej przypadku koszty związane z zastosowaniem płyt do offsetu bezwodnego i specjalnych farb są rekompensowane wysoką elastycznością, łatwością w obsłudze i aspektami ekologicznymi. W porównaniu z konwencjonalnymi maszynami offsetowymi, Cortina oferuje wyższą jakość druku, obsługę większej ilości formatów i podłoży, generowanie mniejszej ilości odpadów oraz niższą emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Jedną z unikalnych cech maszyny Cortina jest możliwość drukowania w technologii coldsetowej, heatsetowej bądź hybrydowej, będącej połączeniem dwóch wcześniej wymienionych. Wielu jej użytkowników podkreśla wynikającą z tego wszechstronność maszyny, która może drukować różne zlecenia, rozszerzając ofertę firmy, a co za tym idzie – zwiększając utylizację samego sprzętu i efektywność poczynionej inwestycji. W ślad za niedawnym uruchomieniem hybrydowej wersji maszyny Cortina w szwedzkim Sundvall, obecnie na całym świecie pracuje 17 maszyn tego modelu, na które składa się w sumie 70 wież drukujących. Co miesiąc zadrukowuje się w nich ponad 160 mln egzemplarzy gazet, dodatków, magazynów i innych wyrobów. W tej chwili w firmie Gulf News z Dubaju trwa instalacja największej jak dotychczas maszyny Cortina, która również będzie drukować w technologii hybrydowej (coldset + heatset).
Nowością wprowadzoną przez KBA w maszynie Cortina jest możliwość lakierowania druków w trybie inline. Ośmiostronicowe gazetki, prezentujące tę opcję były dystrybuowane przez firmę podczas targów IFRA Expo, jak też w czasie towarzyszących im konferencji prasowej. Wydrukowane przez Freiburger Druck na ulepszonym papierze gazetowym, ilustrowały możliwość wykonywania krótko- i średnionakładowych zleceń najwyższej jakości wyrobów półakcydensowych, bez konieczności suszenia. Prezentowane próbki cechowała wysoka głębia barw, większa ich intensywność i lepsze odwzorowanie tekstury. Dzięki zastosowaniu lakieru, do wykonania tego rodzaju komercyjnych zleceń można z powodzeniem stosować także tańsze podłoża. Dodatkową zaletą jest możliwość pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w offsecie bezwodnym, który zapewnia większą przestrzeń barwną, lepsze pasowanie i ostrzejsze punkty rastrowe. Grubsza warstwa nanoszonej farby oraz lakier wpływają z kolei na większy kontrast obrazu. Co więcej, dodatkowe uszlachetnianie zabezpiecza wydruk przez mechanicznym uszkodzeniem, choćby podczas dalszej obróbki. W zależności od rodzaju lakieru i podłoża, można tu również uzyskać efekt zróżnicowanego połysku.
Wieża lakierująca zainstalowana w maszynie Cortina znana jest też z innych maszyn KBA. Znajduje się ona bezpośrednio nad jednostką drukującą. We współpracy z Sun Chemical firma opracowała specjalny system lakierowania, który pozwala na szybkie schnięcie lakieru nawet przy bardzo wysokiej prędkości drukowania, charakterystycznej dla produkcji gazetowej. Stosowane tu wodne lakiery były testowane w warunkach produkcyjnych we wspomnianej drukarni Freiburger Druck. Po ich zakończeniu firma KBA, wraz ze swoimi partnerami technologicznymi, wciąż udoskonala koncepcję uszlachetniania inline w druku coldsetowym i pracuje nad optymalnym doborem materiałów eksploatacyjnych. To otworzy kolejne możliwości przed maszyną Cortina i w jeszcze większym stopniu poprawi jakość wykonywanych w niej produktów.

Szerokie portfolio usług posprzedażowych
Firma KBA stale rozszerza swoją ofertę w zakresie usług posprzedażowych. Poza przebudową, rozbudową czy przenoszeniem maszyn w jej skład wchodzą też program PressSupport i sklep internetowy z częściami zamiennymi. Kontrakty serwisowe i posprzedażowe mogą w razie potrzeby uwzględniać obsługę złamywaków, odwijaków na zwoje czy napędów, a nawet obsługę „na żądanie”, opartą na ilości godzin, jaką klient uzyskuje ze strony specjalistów KBA. W ramach większych pakietów usług technicy KBA mogą stale przebywać na terenie drukarni, na bieżąco monitorując i konserwując wszystkie pracujące tam maszyny. Nowe oprogramowanie – KBA MaintainSoft – umożliwia z kolei profesjonalne planowanie i nadzorowanie wszystkich działań serwisowych, niezbędnych przy maszynach KBA.


Dodatkowe informacje na temat produktów firmy KBA:
Paweł Krasowski, KBA CEE Sp. z o.o.
ul. Puławska 456, 02-884 Warszawa
Tel. 0-22 842 92 05
Fax 0-22 651 92 34
Kom. 668 872 692
E-mail: pawel.krasowski@kba.com
http://www.kba.com/pl
Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie materiałów firmy KBA):PAI
Źródło: ''