31 stycznia br upływa termin składania wniosków na dofinansowanie programów edukacyjnych dotyczących promocji recyklingu i odzysku opakowań. Dziesięć najlepszych projektów zostanie dofinansowanych, każdy kwotą 5 tys zł (brutto).

Wnioski mogą być składane przez szkoły i przedszkola. Możliwe są również wspólne wnioski z organizacjami społecznymi czy samorządami. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w Fundacji Nasza Ziemia w Warszawie:

Dominik Dobrowolski

ul. Hoża 3/5, tel/fax 022 622 81 18
fundacja@naszaziemia.pl

oraz na stronach: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy

Patronat nad konkursem sprawuje portal www.opakowania.com.pl
Źródło: ''